“Asens i Pisarello.”

Avui he llegit a El Periódico de Catalunya, a les seves pàgines d’opinió, un article titulat “sobre la rebel·lió dels mossos” signat per Jaume Asens, vocal de la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats, i per Gerardo Pisarello, vicepresident de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals.

He trobat les seves reflexions tan encertades, que representen un nou estímul per tirar endavant la nostra aposta de dirigir el Departament d’Interior de la Generalitat.

Us recomano a tots i a totes la seva lectura.