“El Vaticà i Amnistia Internacional”

Aquests darrers dies, he llegit la notícia que el Vaticà retirava els seus ajuts econòmics a Amnistia Internacional per la defensa que aquesta feia sobre l’avortament.

Ja em va estranyar que el Vaticà ajudés Amnistia Internacional i, com no podia ser d’una altra manera, el desmentiment a les poques hores per part d’aquesta ONG, afirmant que mai havia rebut cap ajut econòmic per part del Vaticà, em va fer sortir de l’estranyesa.

En canvi no em va estranyar gens que aquest Vaticà, que és capaç de gairebé tot, no perdés l’oportunitat per tal d’agredir una de les ONG més prestigiades del món.