“El Quart Cinturó.”

En aquests darrers dies han aparegut informacions en els mitjans de comunicació explicant l’acostament de posicions entre el PSC i ICV sobre el 4t cinturó. Atesa la disparitat de les informacions aparegudes, crec que és oportú explicar fins on hem arribat en les converses amb els socialistes. Abans vull fer una mica d’història.

Les posicions de partida del PSC i nostres respecte al 4t cinturó són diametralment oposades. Contradicció aquesta que no vàrem ser capaços de resoldre en el primer govern d’esquerres ni en el pacte de govern que sustenta l’actual govern d’Entesa. Posicions clares de sí i de no al 4t cinturó, defensades per uns i altres membres del govern i que han permès a l’oposició, com no podia ser d’una altra manera, burxar en les contradiccions. El no acord dins del govern de la Generalitat no ha impedit als socialistes seguir tirant endavant el projecte del 4t cinturó. Han aprofitat que és una obra de l’estat per anar licitant trams del mateix com ara el Abrera-Terrassa. Aquestes diferències i el procés en sí, han generat incerteses en els sectors que donen suport una o altra posició. Tot plegat una situació difícil per forces d’un mateix govern.

Just desprès de la constitució del govern, presidit per J. Montilla, a ICV vàrem crear un grup de treball que tenia com objectiu estudiar propostes noves que ens permetessin trobar punts d’acord amb el PSC. Aquest grup ha treballat sobre les següents qüestions: Un diagnòstic precís dels problemes de mobilitat en els vallesos. I trobar respostes realistes i sostenibles al diagnòstic que tinguessin en compte; tant la xarxa viària com la situació del transport públic.

Amb les nostres propostes ja clares hem obert un diàleg amb PSC i ERC que crec pot permetre trobar uns punts d’acord per garantir la mobilitat sostenible en els dos vallesos. En aquestes properes setmanes ho anirem parlant.

Anuncios