«Incidències Rodalies RENFE i FGC».

Resolució de la Secretaria Política d’ Iniciativa per Catalunya Verds, aprovada el 22-10-07. 1) Considera que la  tallada precipitada de circulació dels trens de RODALIES RENFE i de FGC, produïda el passat cap de setmana i per un termini de temps imprevisible, com a conseqüència de les últimes greus incidències en les obres d’accés del tren d’alta velocitat a Barcelona, posa  de manifest la imprevisió, manca de control i qualitat tècnica i de direcció política amb  que s’han estat portant a terme les obres.  Reclama una auditoria independent que analitzi el projecte i la gestió del mateix de les obres del tren d’alta velocitat. 2) Denúncia que la reiteració quasi diària, des de fa  un any,  d’incidències greus en els serveis ferroviaris  que han interromput o retardat els serveis de rodalies en  totes les xarxes de l’entorn de Barcelona, unit a  les averies en instal·lacions, senyalitzacions i material rodant, a la manca de informació adequada als usuaris i la gravetat dels últims incidents, superen tots els límits permissibles i no es poden justificar pel retard en l’execució de les obres de la nova línia d’Alta Velocitat  entre Madrid i Barcelona.  3) Exigeix que, davant l’actual situació, es doni prioritat absoluta a les obres per garantir la seguretat i posta en marxa dels serveis de rodalies RENFE i de FGC  amb la màxima celeritat i amb garanties de que no es tornin a produir més incidències ni interrupcions. Lamentar la elevada sinistralitat laboral que s’està produint en les obres del tren d’alta velocitat. 4) Exigeix del Ministeri de Fomento que doni les ordres oportunes per tal que es  retardin les obres  del tren d’alta velocitat, el temps necessari per  la millor i més ràpida execució de les obres de restabliment del tràfic ferroviari de RENFE i FGC  amb seguretat i eficiència. 5) Reclama que, en els trams afectats, es doti als serveis alternatius d’autobusos del nombre de vehicles, freqüències i horaris de pas, estacions de transferència i informació   necessaris per garantir un bon servei als usuaris, i que s’incrementin i es coordinin els serveis de metro i d’altres mitjans públics. 6) Reclama que el servei públic d’autobusos que supleixin les línies de rodalies RENFE i de FGC siguin totalment gratuïts, durant totes les hores del dia, caps de setmana inclosos, com a mínima compensació als usuaris afectats. Així com la gratuïtat immediata d’aquells serveis amb endarreriments com a conseqüència del tall de les vies de rodalies. 7) Reclama que s’incrementin i es concretin els recursos i s’accelerin les obres de millora general de  les infraestructures, senyalitzacions, material rodant i informació transparent en totes les línies de rodalies i regionals  a Catalunya,  sense més dilacions.   Demana que es reuneixi d’immediat la comissió d’usuaris de les rodalies RENFE de Barcelona, recentment creada i encara no constituïda per tal de donar-li compte de les incidències produïdes i de les seves causes i   debatre i millorar les mesures adoptades i els treballs en execució per resoldre-les incidències produïdes. Incorporació immediata dels ajuntaments afectats al comitè de crisis. 9) Demana que s’avaluïn els danys i perjudicis econòmics, socials i ambientals –tant directes com indirectes- que han ocasionat i encara ocasionaran les interrupcions i retards dels serveis ferroviaris.   10) Exigeix que es depurin totes les responsabilitat tècniques i polítiques per la mala execució de les obres i per les incidències produïdes, així com exigir les indemnitzacions corresponents, tant a les empreses que executen les obres i a les direccions tècniques així com dels responsables del Ministerio de Fomento, ADIF i RENFE, començant per la fulminant destitució de la Ministra de Fomento ICV anuncia que emprendrà totes les accions necessàries, en els àmbits  parlamentaris i de govern, tant a l’estat com a Catalunya,  per aconseguir l’acompliment dels punts anteriors, sense cap mena de concessions.