“ICV davant la vaga contra les bases de la futura Llei d’Educació de Catalunya.”

Davant de la convocatòria de vaga contra les bases de la futura Llei d’Educació de Catalunya, he cregut convenient reproduir aquest comunicat. 

Comunicat de la Secretaria Política d’ICV,  davant la vaga contra les bases de la futura Llei d’Educació de Catalunya.

Des d’ICV veiem la necessitat d’elaborar una Llei d’Educació de Catalunya, tal i com es va acordar en el Pacte nacional per l’Educació signat el 2006.La manca de concertació social entre els sindicats i la Conselleria en l’elaboració de les bases ha portat a un distanciament i a la convocatòria d’una vaga en front del projecte presentat des de la Conselleria.

 

Des d’ICV entenem la necessitat de recuperar l’esperit de diàleg i obrir un procés participatiu on aquest document de Bases per a la Llei, així com el contingut del futur text articulat, siguin susceptibles de ser ampliats, modificats o ajustats, en la mesura que prosperi el diàleg generalitzat. Entenem que aquest procés no pot tirar endavant sense el més ampli consens polític i social entorn de la Llei.

La nova cultura dels Pactes nacionals significa canviar de manera de governar basant-nos en el diàleg i la codecisió.

Davant del gest que va fer ahir 10 de febrer el conseller Maragall, oferint diàleg i convocant als actors socials a parlar abans del dia 14 per reconduir la situació, cridem als sindicats a aprofitar aquesta oferta de diàleg.

Des d’ICV podem entendre el paper dels diferents actors implicats, però l’educació del nostre país és una qüestió massa seriosa com per renunciar al diàleg i a la concertació social. Ja sigui abans o després del dia 14 cal posar-nos a treballar tots junts per tirar endavant la Llei d’Educació de Catalunya. Una llei que només té sentit si es fa amb la comunitat educativa i el major consens polític.

Aquest va ser un dels principals èxits del Pacte Nacional per l’Educació, deixar de banda l’enfrontament per posar-se a treballar per a aquest servei públic educatiu que combati el fracàs escolar i pugui fer front als reptes del segle 21 com l’acolliment dels nens i nenes nouvinguts, garantir una bona escolarització, l’aprenentatge de l’anglès, el reforç del paper de les famílies en l’educació i millorar els vincles amb l’escola, universalitzar el dret a l’educació més enllà de les aules i aconseguir una escola inclusiva que atengui la diversitat de necessitats amb les que ens trobem.

Des d’ICV no compartim diversos plantejaments que apareixen en el text de bases (ex: com la gestió indirecta de centre públics en mans d’entitats privades), però entenem que és un document subjecte al diàleg de les parts i que es pot modificar.

Davant les veus d’alarma que han sorgit aquest dies, volem deixar clar que des d’ICV mai avalarem la privatització de l’educació. Des d’ICV treballem per una modernització del sistema públic, en el que l’escola publica sigui l’eix vertebrador, basada en la millora de la inversió pública, el compromís de l’escola privada concertada amb les noves necessitats socials i amb els valors d’un servei públic educatiu, l’atenció dels espais educatius que es donen més enllà de l’escola com les famílies, l’entorn i l’educació no formal, i la major implicació de mares, pares, alumnes i mestres en l’escola i d’institut a través d’una major democratització del seu funcionament.  

Anuncios