“Infraestructures.”

D’ençà el dimarts 29, que el govern va anunciar el pacte d’infraestructures, hi ha un cert desconcert per saber on estem i que és lo realment pactat. En primer lloc,  hi ha 4 paquets a negociar en els que hi ha qüestions que es barregen.

 

El primer: les inversions en infraestructures de l’estat per el 2008. Consensuades a nivell del govern i pendent de negociar el proper dia 12 a la subcomissió d’infraestructures Estat-Generalitat.

  

Un segon paquet són les inversions en infraestructures que ha de fer l’Estat, segons la disposició addicional tercera del nou Estatut. En aquest apartat tenim una primera relació de les propostes que han fet els diferents departaments i està pendent de negociació.

 

Un tercer paquet és la proposta del Pacte Nacional d’Infraestructures ofert pel govern per al seu debat polític i social. En aquesta proposta queda tot un camí a recórrer, de diàleg i de negociació amb els partits politics, ICV inclosa, i amb els agents socials i econòmics.I un quart és la ronda del Vallès i la MAT. Dos polèmiques infraestructures que no vàrem poder consensuar en el pacte del govern d’Entesa i que estem treballant els partits amb el govern per tal de tancar el més aviat possible un acord. Pacte necessari i al meu entendre possible, però que avui encara no està fet.

Anuncios