“Grup parlamentari”.

Aquests dies s’està negociant la possibilitat de formar grup parlamentari junt amb IU+ERC+Nafarroa Bai. El reglament del Congrés obliga a tenir un 5% de vot a nivell estatal i un mínim de 5 diputats/des. Les 4 forces juntes sumaríem els percentatges i el nombre de diputats que exigeix el reglament. Si s’arribés a un acord, seria el primer cop en el que forces que competeixen electoralment estan juntes en un mateix grup parlamentari.

Ens convé? Per mi sí, si es garanteix per tots els seus components  dues qüestions:

1ª Seria un grup tècnic. Amb això vull dir que el que realment justifica l’acord és aprofitar-se de la major visibilitat parlamentària que es té amb grup propi, que no pas dissolt dins del grup mixt, així com dels recursos econòmics i humans que reben els grups parlamentaris. Visibilitat i recursos imprescindibles per desenvolupar una activitat parlamentaria amb unes mínimes condicions.

2ª Un acord que permetés un treball coherent i còmode a tots els membres del grup. Això vol dir un repartiment equitatiu de les responsabilitats, temps d’intervencions en els principals debats etc…I la llibertat de desplegar en el treball parlamentari el nostre programa electoral i totes aquelles iniciatives que Joan Herrera consideri oportunes. Òbviament, el que demanem per nosaltres val també per als altres. Crec també, que sense negar les diferències polítiques que tenim entre els possibles integrants del grup, es donen acords substancials entre forces que es mouen en l’àmbit progressista. Acords que donen un mínim de coherència a l’operació.

Aposto per obrir un diàleg que explori la possibilitat de constituir aquest grup. Per anar al grup mixt sempre estem a temps.

Anuncios