“Josep Benet”.

La mort de Josep Benet és un fet trist que ens priva d’una de les figures més representatives del catalanisme polític. Un home del antifranquisme, de la lluita unitària i del progressisme català. Quan un es pregunta que és el catalanisme polític, pot trobar en la persona i la trajectòria de Josep Benet l’explicació mes clara i senzilla del mateix; ferms principis democràtics i progressistes i un catalanisme de soca-rel unitari i cohesionador.

Descansi en pau qui va ser candidat del PSUC el 1980 a la presidència de la Generalitat i senador per l’Entesa el 1977 i 1979.

Anuncios