“13è Congrés Nacional de la UGT.”

Intervenció  al Congrés Nacional de la UGT. Barcelona, 21-04-09.

Delegats i delegades de la Unió General de Treballadors, amics i amigues, rebeu en nom d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, una fraternal salutació.

És per la nostra coalició i per mí, un honor poder participar i adreçar unes paraules en l’acte d’inauguració del vostre congrés. I ho faig com a representant d’un dels partits que formen part de l’actual majoria de govern a Catalunya, i és des d’aquesta responsabilitat, compartida amb ERC i PSC, que m’adreço a vosaltres.

Des d’ICV-EUiA som plenament conscients de que el principal problema que pateix avui Catalunya és la crisi econòmica. El govern d’Entesa té com a un dels principals eixos d’actuació, el respondre a la crisi i als seus efectes. Això explica que ja des de juliol del 2008, s’han anat prenent decisions com a govern, fins arribar al darrer acord de revisió del pacte d’Entesa per adequar-lo a aquesta nova realitat de crisi i atur que patim.

Una crisi que no té en les seves causes, ni excessos de costos laborals ni rigideses del mercat. Una crisi que no ha estat provocada per els treballadors i treballadores. Cal recordar-ho un cop més; aquesta és la crisi d’un model, el neoliberal. Mercats desregulats, excessos especulatius financers i immobiliaris, crisi energètica, alimentària. Aquestes són les veritables causes.

La solució, doncs, no passa en cap cas per retallar drets socials i laborals, aconseguits després d’anys de lluita. Ni l’acomiadament lliure, ni la reducció de salaris, ni la flexibilitat del mercat de treball, ni culpabilitzar el sector públic i els seus treballadors són solucions reals a la crisi econòmica que patim.

Cal deixar ben clar davant les veus interessades en reformes laborals, que nosaltres no acceptarem socialitzar els costos d’aquesta crisi.

En aquests dies que es parla de quines poden ser les majories parlamentàries a l’estat, vull remarcar que no es podrà comptar amb els nostres vots per perjudicar els drets dels treballadors i treballadores.

Sí que es pot comptar amb ICV-EUiA per endegar polítiques de protecció social cap als sectors més colpits per la crisi.

Sí que es pot comptar amb Iniciativa per rellançar la nostra economia, per avançar cap a un nou model productiu, social i ecològicament sostenible.

La crisi és un greu problema, però també pot representar una oportunitat. Una oportunitat per superar models econòmics caducs i injustos. Per a que aquesta oportunitat pugui ser, cal el màxim diàleg i concertació amb els agents socials. Els sindicats, i la UGT amb un paper principal, han de ser els protagonistes d’aquest imprescindible diàleg social que malauradament a nivell d’estat no s’ha concretat encara en un pacte.

La crisi ha fet mes evident que mai, la necessitat de disposar d’un servei públic d’educació de qualitat. Està en tramitació parlamentària una llei; la llei d’educació de Catalunya, la LEC, que al nostre parer ha de garantir amb claredat les següents qüestions:

         El servei públic com a eix central del sistema educatiu.

         La garantia d’una única xarxa educativa amb els mateixos drets i deures per aquells que reben diners públics.

         Els recursos necessaris per una escola publica de qualitat.

Sols donarem suport a una llei que garanteixi totes aquestes qüestions. Avui, Artur Mas ha fet públic l’existència de un preacord entre PSC i CiU, sobre la LEC. Molt en temo que això representi l’anunci d’un predesacord nostre amb el PSC respecte la LEC.

Tots volem “una llei de país” i no partidista en una qüestió tan fonamental com és l’educació. Però, amics i amigues de la UGT, parlamentaris convidats, no existeix enlloc cap llei que sigui “inodora, incolora e insípida”, i no ens la inventarem a Catalunya. Totes les lleis tenen olor, color i sabor. No ens digueu que és una “llei de país” un text que permet, que sigui quina sigui la majoria parlamentària, es pugui fer una política educativa o tota la contrària.En tot cas, aquest serà un projecte de llei còmode per els partits, però no respondrà a les necessitats del nostre sistema educatiu, molt ben recollits en el “Pacte Nacional per a l’Educació” i molt ben ignorats en l’actual projecte de llei que s’està pactant amb CiU.

Catalunya necessita tenir més instruments i també recursos per respondre a la crisi. No és cap dèria nacionalista, és tan sols reclamar el que per justícia i per llei ens correspon.

Necessitem un nou model de finançament just, transparent i solidari.Reclamem el model que defineix l’Estatut.I és des d’aquesta reivindicació, que donem suport a l’actitud de fermesa del govern de la Generalitat i del seu president en les negociacions pel nou finançament.

Amics i amigues de la UGT, amic Josep Maria Àlvarez, us  desitjo en nom de la coalició ICV-EUiA, els millors èxits al vostre congrés, per tal que pugueu seguir jugant el paper positiu i constructiu que fins ara heu jugat en l’escenari socioeconòmic a Catalunya.

Compteu amb la nostra complicitat i col·laboració.

Una forta abraçada a tots i totes

Anuncios