“Clima i pobresa.”

El fracàs de la cimera de la FAO a Roma els dies 16 a 18 de novembre, i el fracàs de la cimera del clima a Copenhaguen el mes de desembre del 2009, posen en qüestió les respostes de la comunitat internacional als dos principals problemes que té la humanitat: pobresa i clima. Tot fa pensar que ni els objectius del mil·lenni per eradicar la pobresa al món, ni les propostes de reducció de gasos d’efecte hivernacle proposats per les Nacions Unides, seran assolits.

 Mes enllà de les moltes o poques voluntats per aconseguir-ho, hi ha un fet irrefutable que és la insostenibilitat social i ambiental de l’actual model productiu. Difícilment podrem avançar en la lluita contra la pobresa i contra el canvi climàtic si no anem modificant l’actual model productiu així com les pautes de consum de les nostres societats. Estem a portes del necessari debat sobre el decreixement. Debat cada cop més inajornable.