“El debat sobre la burca.”

Vaig llançar al facebook la pregunta sobre la regulació de la burca, i em varen respondre 22 amics i amigues, als quals vull tornar a agrair les seves opinions. Llegint els comentaris és evident que no és un debat senzill. Entorn a la regulació de l’ús de la burca i altres, s’hi barregen moltes qüestions: l’islam a la nostra societat, immigració, laïcitat, drets de les dones, trets culturals i religiosos, racisme etc. I com no, oportunisme electoralista.

Crec que un debat tan delicat, i que en darrer terme afecta a drets individuals cal fer-lo amb serenitat, prudència, sentit de l’oportunitat i des d’una lògica laica i democràtica.

1r  Considero, en primer lloc, que l’ús de la burca i del niqab no són, ni a Catalunya, ni a Espanya un fenomen estès. El nombre de dones que els utilitzen és quasi inexistent. Voler regular el que no passa podria sembla ridícul si no anés acompanyat de molts prejudicis. Podem crear problemes allà on no hi son.

2n  Estic en contra de la burca com estic en contra de prohibir-la. L’única manera útil de combatre i superar vells prejudicis religiosos i culturals, és facilitant la plena socialització d’aquestes dones en societats obertes, plurals i diverses com la nostra. La lluita contra la burca exigeix més pedagogia que prohibicions, si realment volem avançar en una cultura pública comuna.

3r  Pot passar que volent alliberar a les dones, de la burca, les acabem recloent a casa seva, com molt bé ens adverteix Amnistia Internacional.

4t  L’article 16 de la nostra Constitució diu “que es garanteix la llibertat religiosa i de culte sense cap més limitació, que la necessària per al manteniment de l’ordre públic.” Respecte a l’obligació legal d’identificar-se per accedir a serveis o espais públics, aquesta ja està regulada, de la mateixa manera que totes aquelles altres qüestions referides a  l’ordre públic, ja  regulades per la llei orgànica de seguretat ciutadana (LOSC).

5è  Fa pocs mesos, els partits politics catalans vàrem signar un Pacte Nacional per a la Immigració, que en el seu eix 3, punt 143, afirma: “Catalunya, actualment, acull moltes formes de diversitat social i cultural. Els processos migratoris recents no han fet altra  cosa que enriquir la pluralitat d’estils de vida que han existit sempre al país. Tanmateix, és responsabilitat dels poders públics, de totes les persones – incloent-hi les nouvingudes – i del conjunt dels actors socials, econòmics, i polítics, aconseguir que aquesta pluralitat s’acomodi al procés, mai no acabat, de democratització de la societat, i que la diversitat pugui trobar el seu encaix en la tradició d’acollida que és pròpia dels catalans i les catalanes.”

Des del meu rebuig a tota manifestació, integrista i vexatòria cap a les dones per motius religiosos, com considero que és la burca, crec que el més oportú és la pedagogia i no la prohibició.

Anuncios